Vũ Thái sơn

Chief Marketing Officer Homestayhalong

Anh là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm chuyên gia của homestayhalong , hiện đảm nhiệm vai trò Giám Đốc Marketing tại homestayhalong . Qua 6 năm làm nghề, Vũ Thái Sơn đã làm việc với hàng ngàn người cung cấp da dạng dịch vụ cho khách hàng

Vũ thái sơn CEO của Homestay hạ long