Homestayhalong cung cấp dịch vụ Lưu trú: Nhà nghỉ Bình Dân, Khách sạn 3 – 4 sao, Du thuyền tham Vịnh Hạ Long trọn gói, đặt du thuyền ngủ đêm, Suối Khoáng Onsen và nhiều dịch vụ khác tại Hạ Long.

 Villa tại Hạ Long

Onsen Quang Hanh

Homestay Hạ Long